Informace pro uchazeče o přijetí – aktualizace 10.5.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 7.5.2021 pod Č.j. MSMT-4337/21-8 Opatření obecné povahy Přijímací zkoušky – dodatek s následujícími vybranými úpravami:

Nový výrok č. XIX. zní:

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Nový výrok č. XX. zní:

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Celý text na: https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-prijimaci-zkousky-dodatek-1

V Liberci dne 10.5. 2021

Mgr. Radek Cikl v.r.

ředitel školy