Informace pro uchazeče o přijetí – aktualizace 4.5.2021

Výsledky přijímacího řízení pro řádný termín jednotné přijímací zkoušky budou zveřejněny v  období  19.5. – 21.5.2021, ihned po zpřístupnění hodnocení testů CERMAT. Seznam přijatých uchazečů bude umístěn na vývěsce u hlavního vchodu školy a zároveň zveřejněn na školních internetových stránkách. Do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků je možné odevzdávat zápisové  lístky.
Mgr. Radek Cikl v.r.
ředitel školy