Informace pro žáky 1. ročníku

INFORMACE PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKŮ

Počínaje dnem 26. dubna 2021 začíná pro žáky prvních ročníků prozatím vždy 1x týdně prezenční výuka praktických předmětů.

Třída P1A od pondělí 26.4. vždy v pondělí.

Třída MP1 od úterý 27.4. vždy v úterý.

Třída P1B od čtvrtku 29.4. vždy ve čtvrtek.

V ostatní dny pracovního týdne probíhá on-line výuka jako doposud.

Testování žáků na Covid-19 proběhne vždy před první vyučovací hodinou, proto přicházejte do školy před 7:40.

Bližší informace k prezenční výuce podají žákům třídní učitelé.

        

        Mgr. Radek Cikl

             ředitel školy