Informace pro maturanty – aktualizace 18.4.2021

OCHRANA ZDRAVÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2021 (TESTOVÁNÍ)

 

Podmínkou pro umožnění účasti žáka (a dalších osob) na zkouškách jsou:

– negativní test na přítomnost viru Sars-Cov-2, který není starší 7 dnů, a žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní

doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního

pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2

neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2

nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny

poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění

testů,

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od

aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů

o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě

jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

Testování na onemocnění COVID-19 žákům přihlášeným ke konání maturitní zkoušky umožní střední škola,

v níž žák tuto zkoušku koná.

 

Vedení školy stanovuje termíny testování pro maturanty na:

–          Pátek 7.5.2021                 mezi 8:00 až 10:00           před PZOP

–          Pátek 21.5.2021               mezi 8:00 až 10:00           před DT

–          Pátek 28.5.2021               mezi 9:00 až 10:00           před ÚZ

–          Pátek 4.6.2021                 mezi 8:00 až 10:00           před ÚZ

 

Důvodem pro testování (již) před termínem konání maturitní zkoušky je snaha zajistit dostatek času pro

absolvování potvrzovacího/kontrolního RT-PCR testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb

v případě zjištění pozitivity žáka na přítomnost viru Sars-Cov-2 antigenním testem ve škole.

 

Současně v průběhu konání zkoušek všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby musí v prostorách školy

nosit chirurgickou roušku nebo respirátor podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva

zdravotnictví. V době přípravy této informace je povinný respirátor FFP2.

 

 

          Mgr. Radek Cikl v.r.

             ředitel školy