Informace k přijímacímu řízení žáků do 1. ročníků ve školním roce 2021/2022-aktualizace 9.4.2021

Řádné termíny: 3.května 2021 a 4. května 2021

Náhradní termíny: 2.června 2021 a 3.června 2021

Příchod do školy: 8:00 – 8:10 hod.

Zahájení prvního testu: 8:30 hod.

Obecná opatření při přijímací zkoušce:

  • Uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedený v posledních 7 dnech před konáním zkoušky (takové testování zajišťují základní školy)
  • Test je možné nahradit dokladem, že uchazeč v posledních 90ti dnech prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace, nebo dokladem o negativním výsledku antigenního testu, případně PCR testu provedeném v posledních 7 dnech ve zdravotnickém zařízení, nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti COVID-19, když od druhé dávky uplynulo již minimálně
    14 dní.
  • Rodiče, zákonní zástupci ani další případní odporující osoby uchazečů nebudou do školy vpuštěni.

Konkrétní školní hygienická a organizační opatření k recepci uchazečů a průběhu konání jednotné přijímací zkoušky budou upřesněna.

 

Časy konání běžné jednotné přijímací zkoušky

8:30 zahájení administrace zkoušky z matematiky ve třídě

8:45 – 10:10 zkouška z matematiky

10:10 – 11:10 přestávka

11:10 zahájení administrace zkoušky z českého jazyka ve třídě

11:25 – 12:35 zkouška z českého jazyka

 

Termín vyhlášení výsledků  přijímacího řízení pro řádný termín jednotné přijímací zkoušky bude upřesněn. Předpoklad je 19. – 21. května 2021.

Zápisové lístky je možné odevzdávat do deseti pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímací zkoušky.

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 2. a 3. června 2021.

 

Mgr. Radek Cikl v.r.

ředitel školy