Přihlašování k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury a k ústní zkoušce z cizího jazyka

Přihlašování k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury a k ústní zkoušce z cizího jazyka

Žák/yně 4. ročníku, který/á se vzdělával/a ve školním roce 2020/2021 a k 1.12.2020
se přihlásil/a k maturitní zkoušce v jarním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka
a literatury, případně ústní zkoušku z cizího jazyka, pokud si cizí jazyk zvolil/a jako maturitní předmět na místo matematiky.

Pokud by žák/yně přesto chtěl/a ústní zkoušku vykonat, musí toto sdělit písemně řediteli školy, a to na e-mailovou adresu sekretariat@stavlib.cz, do předmětu uvede „Přihláška k nepovinné zkoušce“, a to nejpozději do 30. dubna 2021.

Jestliže žák/yně vykoná ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, respektive cizího jazyka neúspěšně, na maturitním vysvědčení se takové hodnocení neobjeví.

 

Vážení žáci, vážené žákyně 4. ročníků,

chtěl bych vám doporučit, abyste se nebáli k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury, případně i k ústní zkoušce z cizího jazyka, přijít. Zvláště, pokud v ní prakticky nemůžete neuspět. Nejde samozřejmě jen o projev určité úcty k učitelům, kteří vás na tyto zkoušky poctivě připravovali. Ještě důležitější je v této věci váš osobní pocit integrity maturanta a schopnost postavit se čelem
ke zkoušce, která ve vás zcela přirozeně může vyvolávat jisté napětí a pochybnosti. Ve svém životě budete před podobné úkoly postaveni ještě mnohokrát a sami zjistíte, že utíkat před nimi není řešením, ale spíš komplikací. Vykonáním všech ústních zkoušek, k nimž jste se původně přihlásili, ze sebe sejmete rovněž břímě možných poznámek „to je ten, co dělal tu neplnohodnotnou maturitu v roce 2021“.
Vy totiž dnes nevíte, a ani nemůžete vědět, kdo, kdy a v jaké situaci bude rozhodovat o vašem pracovním zařazení, k němuž budete muset dokládat své maturitní vysvědčení.

V životě budete mnohokrát nuceni vést rozhovor o věcech, které znáte nebo byste měli znát. K tomu je ústní zkouška z českého jazyka nejlepší průpravou.

Podobně je to i s cizím jazykem, kde konverzace je to, co určuje vztah každého k cizímu jazyku a je základem dorozumění se. Také proto, že se ve výuce cizímu jazyku cítíte zdatněji, jste se k této zkoušce původně přihlásili.

Věřím, že pro vaše osobní sebevědomí a schopnost uspět v profesním i soukromém životě,
se rozhodnete správně.

 Mgr. Radek Cikl v.r.