Informace pro maturanty – aktualizace 23.3.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy svým opatřením obecné povahy
č.j. MSMT – 3267/2021-3 upřesnilo podmínky konání maturitní zkoušky pro žáky 4. ročníků školního roku 2020/2021 v jarním zkušebním období:

 1. Maturitní zkoušku může konat žák, který se ke zkoušce přihlásil k 1.12.2020 a má k 31.3.2021 úspěšně ukončeno 1. pololetí školního roku 2020/2021.
 2. Písemná zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se nekoná.
 3. Praktické zkoušky z odborných předmětů se budou konat od 10.5. do 12.5.2021.
 4. Didaktické testy v řádném termínu se budou konat v období od 24.5. do 26.5.2021. A to tak, že 24.5. 2021 se koná test z matematiky a cizího jazyka, 25.5.2021 test z českého jazyka a literatury a 26.5.2021 test z matematiky +. Kromě řádného termínu se didaktické testy společné části  v jarním zkušebním období uskuteční také v mimořádném termínu od 7.7. do 9.7.2021. Mimořádný termín bude určen pro žáky, kteří se omluví z konání didaktických testů společné části z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény v souvislosti s tímto onemocněním. Tuto skutečnost
  je nutno prokázat.
 5. Pro jarní i podzimní zkušební období dochází k navýšení časového limitu pro konání didaktických testů společné části. Didaktický test z českého jazyka
  a literatury bude trvat 85 minut, z cizího jazyka 110 minut ( z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti) a z matematiky 135 minut. Časový limit pro konání nepovinné zkoušky z matematiky rozšiřující zůstává nezměněn.
 6. Žáci, kteří jsou ve školním roce 2020/2021 žáky posledního ročníku, nemusí konat povinnou profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury ani z cizího jazyka, který si zvolili ve společné části. Pokud se rozhodnou tyto zkoušky konat, konají je pouze formou ústní zkoušky, případný neúspěšný výsledek
  u zkoušky se nezapočítává do celkového hodnocení maturitní zkoušky.
 7. Ústní zkoušky z odborných předmětů, českého jazyka a literatury a cizího jazyka konají

  Třídy P4B a I4 ve 22.týdnu od 1.6.2021
  Třída P4A ve 23. týdnu od 7.6.2021

 1. Žáci, kteří v jarním termínu budou konat opravné maturitní zkoušky, budou tyto zkoušky konat podle pravidel platných v době, kdy byli k maturitě přihlášení poprvé.
 2. Žák podává k maturitní zkoušce, k opravné nebo náhradní zkoušce přihlášku pro podzimní zkušební období 2021
  v případě společné části do 23. července 2021,
  v případě profilové části do 30. července 2021.
 3. O termínu ukončení 2. pololetí 4. ročníku a předání vysvědčení za 4. ročník se rozhodne ve 14. týdnu t.r.

 

Mgr. Radek Cikl v.r.