Změna termínu jednotné přijímací zkoušky

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, PhD. nás svým dopisem č.j.: MSMT-7011/2021-1 ze dne 11.3.2021 informoval, že termíny jednotné přijímací zkoušky původně stanovené na 12.4. a 13.4.2021 se budou posouvat na 3.5. a 4.5.2021. Pozvánku ke konání přijímací zkoušky na nový termín obdržíte včas písemně prostřednictvím e-mailu na zákonného zástupce, který jste uvedli v přihlášce ke studiu.

Mgr. Radek Cikl v.r.