Informace pro maturanty

V souvislosti s mimořádnými podmínkami pro vzdělávání ve školním roce 2020/2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy provedlo některé změny v organizaci maturitní zkoušky pro rok 2021 a umožnilo také ředitelům škol změnit již vyhlášené podmínky konání profilových zkoušek (viz Č.j. MSMT-3267/2021-1).

Společnou částí maturitní zkoušky se nyní rozumí pouze konání didaktických testů z Českého jazyka a literatury a Cizího (anglického) jazyka, respektive Matematiky. Všechny ostatní zkoušky nově spadají do profilové části organizované školou.

Písemná práce z českého jazyka a anglického jazyka se v roce 2021 nebude konat. Celkové hodnocení zkoušky českého jazyka a literatury a cizího jazyka (angličtiny) profilové části bude vycházet ze 100% hodnocení ústní zkoušky.

Již vyhlášená témata praktické zkoušky z odborných předmětů a ústní zkoušky v odborných předmětech se nemění.

Aktualizace jarních termínů maturitní zkoušky:

Písemná práce z českého jazyka a anglického jazyka                      27.a 28.4. 2021 nekoná se

Didaktické testy maturitní zkoušky ANJ + MAT                                 3. 5.2021

Didaktický test maturitní zkoušky CJL                                                   4. 5.2021

Praktická zkouška z odborných předmětů P4.B+I4.+ P4.A           10.-12.5. 2021

Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části  P4.B+I4        17.-21.5. 2021

Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části P4.A               24.-28.5. 2021

 

Liberec 10.2.2021

Mgr. Radek Cikl v.r.