Přijímací řízení 2021/2022 – informace pro uchazeče – aktualizace 27.1.2021

Vážení uchazeči,

pro školní rok 2021/2022 přijímáme žáky do maturitního oboru 36-47-M/01 Stavebnictví, a to v zaměření :

a)  Architektura a konstrukce pozemních staveb

b) Inženýrské stavby

Jednotná kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení 2021/2022 naleznete zde https://www.stavlib.cz/prijimaci-rizeni-2021-2022/. Přihlášky doručte na adresu SPŠ stavební, Sokolovské nám. 14, 46 31 Liberec 1 nejpozději do 1.března 2021. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou v termínu 12.4. a 13.4.2021. Pro další informace sledujte internetové stránky školy www.stavlib.cz.