Nařízení ředitele školy č. 2/2020/2021

Vzhledem k nejasným epidemiologickým podmínkám v České republice i ve Spolkové republice Rakousko v době plánovaného lyžařského kurzu ve dnech 15. až 19. února 2021 přesouvám lyžařský kurz pro žáky prvního ročníku školního roku 2020/2021 do druhého ročníku na školní rok 2021/ 2022.

Mgr. Radek Cikl, ředitel školy