COVID-19 – aktualizace 27.12.2020

Vláda ČR v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací COVID–19 se svým rozhodnutím z 23.12.2020 usnesla na krizových opatřeních, které se týkají i provozu škol a školských zařízení v období od 27.12.2020 do 10.1.2021.

 

Z opatření se naší školy nyní bezprostředně dotýká následující:

–          Od 4.1.2021 přechází naše škola na distanční výuku ve všech ročnících (tedy i maturitním), a to v rozsahu distanční výuky „podzim 2020“ – viz příloha.

–          Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/jeden učitel). Ke konzultaci vyzývá žáka vyučující daného předmětu.

–          Osoby vstupující do školy mají používat roušky.

 

Třídní učitelé maturitních tříd a tříd, které měly nastoupit rotační výuku od 4.1.2021 (lichý týden), budou prostřednictvím systému Bakaláři informovat žáky o změnách v organizaci výuky.