Nařízení ředitele školy č. 1/2020/2021

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy svým opatřením č.j. MSMT-45767/2020-1 ze dne 15.12.2020 stanovil pro žáky středních škol na dny 20.12. a 22.12.2020 volné dny. Výuka žáků všech ročníků v těchto dnech probíhat nebude.

Mgr. Radek Cikl, ředitel školy