Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce MZ 2021

Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce MZ 2021 je od 15.12. 2020 do 20.12. 2020  připraven ke kontrole, k podepsání a k vyzvednutí  v kanceláři školy. Žáci školy je obdrží od třídního učitele proti podpisu. Podepsáním převzetí Výpisu  z přihlášky potvrzujete správnost všech údajů a přihlášení k MZ 2020.