Přihláška k MZ 2021 – absolventi, žáci z minulých let(repetenti).

REPETENTI, žáci z minulých ročníků, kteří se chtějí přihlásit k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/21 si vyplní přihlášku, která je připravena v kanceláři školy od 30.11. 2020 (8- 15 hod.)

Vzhledem k nutnosti zpracování přihlášek k MZ 2021 bude přihlašování ukončeno v pátek 11.12. 2020 ve 12 .00 hod. Po tomto datu již není možné se přihlásit.