Přihlášky k MATURITNÍ ZKOUŠCE 2020/21

Přihlášky k MATURITNÍ ZKOUŠCE 2020/2021 jsou od  středy  25.11. 2020 k vyplnění v kanceláři školy. Žáci školy (P4.A, P4.B a I4.) je obdrží od třídního učitele při výuce.

 Prozatím NENÍ ZPŘÍSTUPNĚNO přihlašování žáků-repetentů . Předpokládaný termín 1.12. 2020. Info proběhne zde.

REPETENTI, žáci z minulých ročníků, kteří se chtějí přihlásit k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/21 si vyplní přihlášku, která je připravena v kanceláři školy od 30.11. 2020 (8- 15 hod.)

Termíny:

15.12.2020  Ředitel školy nejpozději ukončí přihlašování !

20.12.2020  Ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ 2020

Matematika rozšiřující (volitelný předmět)

Od školního roku 2020/2021 se žáci mohou ve společné části maturitní zkoušky přihlásit k nové nepovinné zkoušce matematika rozšiřující, která obsahově i formálně navazuje na pokusné ověřování nepovinné výběrové zkoušky Matematika+, jež probíhalo v letech 2017‒2020.

Vzhledem k tomu, že matematika rozšiřující je od letošního školního roku zcela standardní nepovinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky, žáci se ke zkoušce mohou přihlásit nejpozději do 1. prosince 2020 prostřednictvím přihlášky k maturitní zkoušce. K přihlášení ke zkoušce již tedy není nutná registrace a podání samostatné elektronické přihlášky na výsledkovém portálu žáka.

Katalog požadavků, který stanoví rozsah vědomostí a dovedností, jež budou zkouškou ověřovány, bude vydán MŠMT. Jakmile bude katalog zveřejněn, bude umístěn na  webových stránkách CZVV v samostatné sekci, která obsahuje základní informace o zkoušce včetně odkazů na testy z předchozích let konání zkoušky Matematika+, které mohou posloužit přihlášeným žákům jako doplněk při přípravě na zkoušku.