Informace pro žáky 4. ročníků – aktualizace 24.11.2020

Žáci 4. ročníků nastupují do školy k řádnému studiu od středy 25.11.2020. Vyučuje se podle rozvrhu hodin platného od 1.9.2020, a to v plném rozsahu předmětů vyjma tělesné výchovy. Tělesná výchova jako jediná vyučována nebude.