Informace pro žáky 1. – 3. ročníků – aktualizace 3.12.2020

Od pondělí 7.12. 2020 je opět povolena prezenční výuka žáků 1. až 3. ročníků ve škole, ovšem v takzvaném rotačním režimu a za specifických hygienických podmínek.

1.       Rotační výuka – tzn., že od pondělí 7.12.2020, kdy začíná sudý týden:

jdou do školy třídy – P1A, P1B, MP1, MI2, G3 a všechny třídy 4. ročníků. Výuka probíhá v plném rozsahu vyjma TV.

mají distanční výuku třídy –   P2A, P2B, P2C, P3A a P3B. Výuka probíhá v omezeném režimu.

následující týden, od 14.12. 2020, se to u tříd nižších ročníků otočí, ale maturanti chodí do školy stále.

Po Novém roce začíná škola 4.1. 2021 lichým týdnem.

2.       Pokud se týká předmětů praktického vyučování, od 7.12. 2020 se již nemusí hledět na max. počet 20 žáků ve třídě

3.       Hygienické podmínky:

–          ve škole i ve třídách mají učitelé a žáci na ústech roušky,

–          po každé vyučovací hodině je potřeba ve třídě alespoň 5 minut větrat okny,

–          omezit potkávání žáků z různých tříd ve škole.

4.       Prezenční i distanční výuka je povinná.