Informace pro žáky školy

S ohledem na postupné uvolňování výuky ve středních školách začíná od 25.11.2020:
a) povinná prezenční výuka ve školách pro žáky 4. ročníků
b) povinná výuka praktických předmětů ve školách pro 1. až 3. ročníky a to za stanovených podmínek. Současně pokračuje i povinná distanční výuka.
O konkrétních podmínkách výuky budou žáci informováni prostřednictvím webových stránek školy v úterý 24.11.2020.
Mgr. Radek Cikl
ředitel školy