Distanční výuka – Aktualizace 27. 10. 2020

Nově od 2.11.2020 se budou distančně vyučovat také předměty: ODK v 1. a 2. r. a INS ve 2. r. (DOS v MI2.) viz aktualizovaná tabulka níže. Zahájení výuky vždy podle času v původním rozvrhu hodin.

V souvislosti s vývojem koronavirové situace v Libereckém kraji a nařízením Krajské hygienické stanice Libereckého kraje č. 3/2020 a § 184a zákona 561/2005 Sb. (školský zákon) v platném znění, přechází naše škola od středy 7.10.2020 do 18.10.2020 v plném rozsahu na distanční způsob výuky. Žákům je po tuto dobu odepřen přístup do školy a výuka probíhá z domova.

Distančním způsobem se vyučují vybrané předměty (viz tabulka) v denních hodinách podle dosavadního rozvrhu. Jestliže například výuka matematiky začínala v úterý od 8.00 hod, začíná tak i distanční výuka matematiky pro danou třídu. Distanční výuka je pro žáky povinná.

O způsobu, v němž budou jednotlivé předměty distanční výuky vyučovány, se dozvíte od vyučujících. Stejně jako v jarním období budou využívány platformy Moodle a Microsoft Teams.

Prosíme pozorně sledujte zprávy v systému Komens (Bakaláři), webové stránky školy a váš email.

1. ročníky
P1A   P1B   MP1
CJL CJL CJL
ANJ ANJ ANJ
MAT MAT MAT
FYZ FYZ FYZ
ICT ICT ICT
POS POS POS
PPS PPS PPS
ODK ODK ODK

 

2. ročníky
P2A   P2B   P2C   MI2
CJL CJL CJL CJL
ANJ ANJ ANJ ANJ
MAT MAT MAT MAT
FYZ FYZ FYZ FYZ
CAD CAD CAD CAD
SME SME SME SME
GEO GEO GEO GEO
POS POS POS POS
NAB NAB NAB ARU
ARU ARU ARU PPS
PPS PPS PPS ICT jen I
 ODK ODK ODK VSP jen M
INS INS INS DOS
ODK

 

3. ročníky
P3A   P3B   G3
CJL CJL CJL
ANJ ANJ ANJ
MAT MAT MAT
CAD CAD EKO
EKO EKO GEO
SME SME GEV
GEO GEO KRY
POS POS GIS
ARU ARU MAP
STK STK
PPS PPS

 

4. ročníky
P4A   P4B   I4
CJL CJL CJL
ANJ ANJ ANJ
MAT MAT MAT
STP STP STP
POS POS STK
ARU ARU DOS
STK STK MVS
PPS PPS PPS

Mgr. Radek Cikl

ředitel školy