COVID 19 – Aktualizace 13. 10. 2020

Na základě usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 12.10.2020 č. 1022 je zakázána osobní přítomnost žáků středních škol při výuce ve školách, a to od 14.10 2020 až do 1.11.2020. Kromě prodloužené doby nepřítomnosti žáků ve školách, nařízené původně ředitelem Krajské hygienické stanice pro Liberecký kraj do 18.10.2020, se nově zakazuje i přítomnost žáků na praktické výuce. O jejím zavedení tedy není možné v tuto chvíli ani uvažovat. Nadále probíhá povinná distanční výuka.

Mgr. Radek Cikl, ředitel školy