Úmrtí Ing. Věry Adolfíny Šedové

Bývalé i současné pracovníky školy zastihla smutná zpráva o tom, že nás dne 29.8.2020 po dlouhé těžké nemoci ve věku 87 let navždy  opustila
Ing. Věra Adolfina Šedová. Od roku 1957 až do roku 1994 vyučovala v naší stavební průmyslovce odborným předmětům (beton, statika, dřevěné
a kovové konstrukce). Za svoji profesní dráhu vedla jako třídní učitelka alespoň po jeden rok celkem 17 tříd. Na svoje žáky byla vlídná a kromě předávání zkušeností je nabádala k pracovní poctivosti výrokem: „Vy musíte mít v sobě profesní čest.“ Poslední rozloučení s Ing. Šedovou se uskuteční v pátek 4.9.2020 od 10 hodin ve velké obřadní síni v Liberci na Perštýně.