Přihlášky k podzimnímu termínu maturit“MZ2020P“ (do 22.7. 2020)

Vytisknuté přihlášky ke kontrole a podpisu jsou připravené v kanceláři školy.(Úřední hodiny kanceláře školy : pondělí a středa 7- 11 hod.)

Poslední možný termín pro podání přihlášky je středa 22.7. 2020.

Výjimečně můžete zkontrolovanou  přihlášku podepsat , oskenovat a poslat na adresu školy.

1)poštou/doporučeně

2) sekretariat@stavlib.cz

Od pondělí 27. do středy 29.7.2020 budou v kanceláři školy připraveny „výpisy z přihlášky„. Podepsáním převzetí je proces přihlašování ukončen.