Zápisový lístek – aktualizace – 2. kolo přijímacího řízení

Uchazeči, přijatí ve druhém kole přijímacího řízení odevzdají Zápisový lístek co nejdříve jedním z následujících způsobů:
1) osobně v sekretariátu školy
2) zasláním na adresu SPŠ stavební, Sokolovské nám. 14, 460 31 Liberec 1
3) vhozením  do schránky na dopisy u hlavního vchodu do budovy školy