Informace pro uchazeče a rodiče k přijímacímu řízení do 1. ročníků školního roku 2020/2021 – aktualizace 11.5.2020

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

  • Letos budou žáci konat zkoušku jen v jednom termínu a to 8.června 2020. K nám do školy se k jednotné přijímací zkoušce dostaví jen ti žáci, kteří uvedli naši školu na prvním místě ve své přihlášce. Žáci, kteří se budou mít dostavit v daný termín ke zkoušce, budou písemně pozváni (nejlépe e-mailem). Náhradní termín zkoušky ministerstvo školství stanovilo na 23. červen 2020.
  • Organizační pokyny zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 ZDE.
  • Vy, kdo jste uvedli naši školu na druhém místě ve své přihlášce, nemusíte mít obavy, že by vám byly dveře k nástupu do prvního ročníku naší školy zavřeny. Centrum, které bude výsledky jednotné přijímací zkoušky vyhodnocovat, nám vaše výsledky z jiné školy poskytne a budete zahrnuti do celkového seznamu podle úspěšnosti přijímacího řízení.
  • Jednotná přijímací zkouška se letos, stejně jako v loňském roce, bude skládat z písemného testu oboru český jazyk a literatura, na který budete mít čas 70 min. a z písemného testu oboru matematika a její aplikace, na který budete mít čas 85 min.
  • Zveřejnění výsledků přijímacího řízení se uskuteční do 8 dnů od data konání jednotné přijímací zkoušky na webových stránkách naší průmyslovky. Přijatým žákům se samostatné rozhodnutí o přijetí nezasílá.
  • Zápisové lístky budou moci přijatí žáci, ať už konali zkoušku dle své přihlášky u nás nebo v jiné škole, podávat do 5 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
  • Případné žádosti o nové rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáka pro uchazeče, kteří nebyli k datu zveřejnění výsledků přijímacího řízení přijati, je možné podat do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

V Liberci dne 2.4.2020

Mgr. Radek Cikl

ředitel školy