Informace pro maturanty – Aktualizace 1.6.2020

Vážení maturanti,

 • Od 11.5. 2020 od 8:00 hod. začíná výuka 4. ročníků za osobní přítomnosti žáků ve výuce, a to pro účely přípravy na maturitní zkoušky. Bližší organizační a hygienické podmínky jsou upřesněny ve směrnici č. 1/2020 o  ochraně zdraví a provozu školy pro období přípravy na maturitní zkoušku v období do konce školního roku 2019/2020. ZDE  Každá třída bude rozdělena do dvou skupin podle toho, zda si žák podal přihlášku ke zkoušce z matematiky nebo cizího jazyka. Upravený rozvrh hodin ZDE
 • K jarnímu termínu maturitní zkoušky 2020 se dostaví všichni aktuální žáci 4.ročníku, kteří k 1.12.2019 podali úplnou přihlášku k maturitní zkoušce. Ukončení 4.ročníku u nich není podmínkou konání maturitní zkoušky. Dále se dostaví maturanti konající 1. nebo 2. termín opravné zkoušky s výjimkou těch, kteří měli konat písemnou práci z Českého jazyka a literatury a písemnou práci z Anglického jazyka.
 • Písemné práce z Českého jazyka a literatury a Anglického jazyka byly zrušeny, a to jak pro aktuální žáky 4. ročníků, tak pro maturanty konající opravné zkoušky.
 • Maturitní zkouška roku 2020 se bude skládat z didaktických testů předmětů Matematika, Český jazyk a literatura, Anglický jazyk. Dále z Praktické zkoušky z odborných předmětů. A dále z ústní zkoušky z Českého jazyka a literatury, Anglického jazyka, Stavebních konstrukcí a Pozemních / Dopravních staveb.
 • Rozsah znalostí v jednotlivých předmětech se nemění.  Pro maturanty konající řádnou i opravnou zkoušku z Praktické zkoušky z odborných předmětů zůstává zkouška v nezměněné podobě.
 • Aktuální žáci 4.ročníků dostanou vysvědčení za 4. ročník současně s vydáváním maturitních vysvědčení. Minimálně do 30.6.2020 zůstávají letošní čtvrťáci žáky školy, pokud úspěšně neukončí maturitní zkoušku před tímto termínem.
 • Termíny konání jednotlivých zkoušek:  

              1.6.2020 didaktický test z matematiky/anglického jazyka

              2.6.2020 didaktický test z českého jazyka

              3.6.2020 didaktický test Matematika +

              4.6.-5.6.2020 Praktická zkouška z odborných předmětů

              10.6.-12.6.2020 ústní zkouška P4A/I4

              15.6.-18.6.2020 ústní zkouška P4B

 • Ředitel školy nebude s ohledem na dlouhodobou nepřítomnost žáků ve škole udělovat aktuálním žákům 4. ročníků volno k přípravě na zkoušky (tzv. svaťák).
 • Ředitel školy vydal v návaznosti na Vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 nová  Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZDE
 • O možnostech stravování v jídelně ZŠ Barvířská budou žáci 4. ročníků informováni po příchodu do školy 11.5.2020.
 • O možnostech ubytování v domově mládeže v Zeyerově ulici, resp. v Truhlářské ulici, je možné se informovat na webových stránkách Střední školy strojní, stavební a dopravní Liberec. ZDE
 • K vykonání ústní zkoušky přicházejí žáci bočním vstupem z Větrné ulice (jakoby k učebně U2) a stejným vstupem školu opustí.

Harmonogramy pro ústní zkoušku – najdete ZDE