Informace pro 1. – 3. ročník – Aktualizace 1.6.2020

 

 • U všech tříd může probíhat výuka distančním způsobem.
 • Vícedenní exkurze a výlety tříd mimo Liberec se po zbytek školního roku 2019/2020 ruší.
 • Pro obor Geodézie a katastr nemovitostí (třída G2) se  čtrnáctidenní odborná praxe v podnicích ve školním roce 2019/2020 ruší.
 • Čtrnáctidenní odborná praxe v podnicích v oboru Stavebnictví (třídy P1A,P1B, P1C, MI1, P2A a P2B) ve školním roce 2019/2020
  se ruší.
 • Cyklistické kurzy 3. ročníků se  ve školním roce 2019/2020 ruší.
 • Změny ve výuce jsou vynuceny uzavřením škol a následně plánováním konání maturitní zkoušky. O upřesnění a dalších krocích vás budeme informovat.
 • Ředitel školy vydal v návaznosti na Vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém  pololetí školního roku 2019/2020 nová Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. ZDE
 • Od 9.6.2020 škola zahajuje výuku, která bude mít formu dvouhodinových bloků. Výuka každý den začíná v 8.00 hod. a končí cca v 11.50 hod. Účast na výuce a konzultacích je dobrovolná, ale doporučuje se účast zejména u žáků ohrožených školním neúspěchem, u nichž může pozitivním způsobem ovlivnit výslednou známku za daný ročník studia.
 • Hygienické podmínky pro výuku a konzultační hodiny naleznete ZDE
 • Rozvrh vyučovacích a konzultačních hodin naleznete ZDE
 • Vydání ročníkových vysvědčení proběhne 26.6.2020.