Porada pedagogů

Na pátek 3.4.2020 v 8:30  svolává ředitel školy poradu pedagogů školy. Porada proběhne v učebně U2 a účast všech je povinná .

Program porady:

  1. Hodnocení průběhu distančního vzdělávání
  2. Přijímací řízení 2020/2021 – aktuální informace
  3. Maturitní zkoušky 2019/2020 – aktuální informace
  4. Příprava úvazků na šk. rok 2020/2021
  5. Organizační záležitosti
  6. Různé

V Liberci dne 31.3.2020

Mgr. Radek Cikl

ředitel školy