Informace pro žáky a učitele ze dne 13.3.2020

 

INFORMACE PRO ŽÁKY A RODIČE ze dne 13.3.2020

 • Škola je, dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10.3.2020 a následného, vládou vyhlášeného, nouzového stavu, až do odvolání pro žáky uzavřena. V prostorách školy nelze uskutečňovat ani konzultace učitelů se žáky.
 • Uzavřeny pro žáky jsou rovněž domovy mládeže (v Truhlářské ulici a Zborovské ulici v Liberci)
 • Pro žáky je po dobu mimořádného opatření uzavřena školní jídelna v Barvířské ulici i další školní jídelny.
 • Výuka vybraných předmětů probíhá nadále od 16.3.2020 distančním způsobem. Výčet předmětů pro jednotlivé ročníky, obory a zaměření je stanoven nařízením ředitele školy. Výčet bude označen v systému Bakalář a zveřejněn na webových stránkách školy. Obsah distanční výuky si stanovuje každý vyučující podle uvážení.
 • Žáci budou prostřednictvím e-mailové, případně jiné komunikace, třídními učiteli informováni v jakém webovém prostředí bude vyučujícími jednotlivých předmětů výuka realizována a zadávána.
 • Znalosti žáků z výuky realizované distančním způsobem budou ověřovány a budou součástí klasifikace.
 • Distanční výuka vybraných předmětů bude ve 12. týdnu nabíhat postupně tak, aby ke dni 20.3.2020 byla již plně funkční.
 • Po dobu nepřítomnosti RNDr. Evy Zelené bude zastávat funkci třídního učitele třídy P1B Ing. Felix Čermák.
 • Pro případné odevzdávání prací vyučujícím, které nelze odevzdat elektronicky, mohou žáci využívat poštovní schránku umístěnou vně budovy školy
  při vstupu.
 • Maturitní ples tříd I4, P4A a P4B se dne 27.3.2020, ani v náhradním termínu 3.4.2020 neuskuteční a bude se hledat další náhradní termín.