COVID-19 – Informace pro žáky, rodiče a zaměstnance školy

V souvislosti s informacemi Ministerstva zdravotnictví o možném šíření koronaviru v ČR, nadcházejících jarních prázdninách pro Liberecký kraj a omezení panického jednání, ukládá ředitel školy třídním učitelům povinnost informovat žáky :

  1. o  vhodnosti zvýšeného dodržování hygienických pravidel,
  2. o informování vedení školy prostřednictvím sekretariátu o návratu žáků z  rizikových oblastí (prvotně telefonicky na tel. čísle 488 577 150) až do odvolání,
  3. o aktuálním seznamu rizikových oblastí a dalších platných informacích
    o vhodném postupu a jednání, které lze nalézt
    na www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov a také na mzcr.cz, popř. na tel. čísle infolinky Státního zdravotního ústavu 724 810 106 a 725 191 367.

Stejnou povinnost (viz. body 1-3) ukládá ředitel školy i všem zaměstnancům.

 

V Liberci dne 3.3.2020

Mgr. Radek Cikl
ředitel školy