Exkurze v senátu ČR

V pátek 17. 1. 2020 měli žáci tříd P4A a I4 možnost seznámit se s prostorami Senátu a s jeho fungováním. Byli jsme hosty pana senátora Michaela Canova. Po přijetí v jeho pracovně nás pan senátor provedl Kolowratským palácem. Kromě historie budovy jsme se dozvěděli i o fungování Senátu. Po občerstvení nás čekala prohlídka Valdštejnského paláce s průvodkyní. Poté si žáci mohli vyzkoušet jednání Senátu při schvalování zákonů přímo v Jednacím sále Senátu. Pan senátor celý proces řídil a vysvětloval. Závěrečnou fází celé exkurze byl oběd v senátorské restauraci.