Termíny konání písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020

Termíny konání písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 jsou stanoveny na středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020, tj. v předsunutých termínech. Termín vydávání vysvědčení žákům zadruhé pololetí posledního ročníku vzdělávání může být na některých školách shodný s termínem konání písemné práce společné části maturitní zkoušky stanoveným na 30. dubna 2020.