Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce MZ 2020

Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce MZ 2020 je od 9.12. 2019 do 20.12. 2019 připraven ke kontrole, k podepsání a k vyzvednutí  v kanceláři školy. Žáci školy je obdrží od třídního učitele proti podpisu. Podepsáním Výpisu  z přihlášky potvrzujete správnost všech údajů.