Vítězství školy v soutěži KB-blok

Tradiční přednáška zástupců společnosti KB-blok pro žáky 3. ročníků proběhla ve středu 27.11.2019. Ing. Barbora Bláhová, z technického oddělení firmy, seznámila naše žáky se sortimentem výrobků z vibrolisovaného betonu a se způsoby navrhování konstrukcí ze staviv vyráběných společnosti KB-blok. Na závěr přednášky pak proběhlo vyhlášení výsledků školního kola soutěže, kterou společnost KB-blok každoročně pořádá. Soutěž o nejlepší ročníkový projekt kompletně zpracovaný ze sortimentu staviv firmy KB- blok v kategorii třetích ročníků (stavba rodinného domu) zvítězil žák Dan Komló, na druhém místě se umístil Karel Hlinovský a třetí místo obsadila Adéla Zapadlíková (všichni žáci P3A, nyní P4A). V kategorii čtvrtých ročníků (bytová stavba) zvítězil Pavel Schindler, na druhém místě se umístil Zdeněk Štefek a třetí místo patří Marině Malíkové (všichni P4A, dnes již absolventi). Všichni zúčastnění dosáhli při hodnocení vysokých bodových zisků. Při porovnání bodových zisků všech škol, které se do soutěže přihlásily, žáci naší školy ostatní soutěžící výrazně předčili a naše škola tak zvítězila.

Děkujeme všem účastníkům soutěže za reprezentaci školy.

V Liberci 28.11.2019
Ing. Roman Mizera