Přihlášky k MATURITNÍ ZKOUŠCE 2019/2020

Přihlášky k MATURITNÍ ZKOUŠCE 2019/2020 jsou od 7.11. 2019 k vyplnění v kanceláři školy. Žáci školy (P4.A, P4.B a I4.) je obdrží od třídního učitele.

2.12. 2019 je nejzazší termín pro podání přihlášek žáků řediteli školy.

Přehled důležitých termínů:

 5. 11.                     Centrum zpřístupní přihlašovací aplikaci v IS CERTIS.                                                    

2. 12.                     Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ řediteli školy.

13. 12.                  Ředitel školy nejpozději ukončí přihlašování, tj. stiskne tlačítko „Ukončit přihlašování“.

18. 12.                  Ředitel školy nejpozději zpřístupní žákovi výpis z přihlášky k MZ.

2. 1.                       Žáci se mohou začít registrovat na výsledkový portál žáka.

15. 1.                     MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ.

3. 2.                       Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.

8. 4.                      

30. 4.                     Konání písemných zkoušek SČ MZ.

4. – 6. 5.              

 

6. – 7. 5.               Konání didaktického testu ze zkoušky Matematika+.