Mostní exkurze třídy I4

V úterý 1. 10. 2019 jsme sedli na vlak, který se poněkud nadneseně nazývá „rychlík“ a odjeli do Děčína, krásného města na Labi, plného zajímavých mostních staveb. První cesta vedla k Ovčímu mostu přes Jílovský potok. Most pochází z první poloviny 17. století a díky zajímavému profilu je opředen hned několika legendami. Dále jsme se vyšplhali příkrou ulicí na Pastýřskou stěnu s nádherným pohledem na celé město.

Největším mostem v Děčíně je Tyršův most přes Labe, kterým jsme přešli z levého břehu na pravý. Zde byly k vidění další zajímavosti – řetězová lávka přes rameno Ploučnice z počátku 19. století a nejstarší most ve městě – Staroměstský most přes Ploučnici z poloviny 16. století. Díky zajímavě řešenému zábradlí je místními nazývaný „Zubatá bába“.

Ve městě je ještě celá řada pozoruhodných mostů, např. kamenný klenbový most v zámeckém areálu, který sloužil k přesunu koní ze zámeckých stájí na nádvoří zámku. Ale času již mnoho nezbývalo, a tak třeba někdy příště. A teď vzhůru na zpáteční rychlovlak.