Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky MZ p 2019

Od 12.6. do 25.6. 2019 budou v kanceláři školy k vyplnění přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky.
Data budou zpracována a odeslána do CERMATu.
Následně, nejdéle do 3.7. 2019, bude připraven k podpisu a převzetí „výpis z přihlášky“, kterým se potvrdí přihlášení k maturitě.
Dále očekávejte pozvánku k PP a DT státní části MZ , která proběhne v termínu 2.-6.9. 2019
PZOP a společná část MZ 2019 (ústní) proběhne v týdnu od 9.9. 2019 .

PZOP  ve dnech 9.-10.9. 2019

Společná část MZ 2019 (ústní)  ve dnech od 12.9. 2019