Pozvánka k Jednotné přijímací zkoušce odeslána

Pozvánka k Jednotné  přijímací zkoušce(pro školní rok 2019/20) byla odeslána  na vaši  email. adresu v pátek 22.3.2019.

Tisk pozvánky je uložen v kanceláři školy.