Pozvánka k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky

Pozvánka k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky byla odeslána každému z přihlášených na email. adresu v pátek 22.2.2019.