Návštěva senátu

V pátek 18. 1. 2019  se skupina žáků ze třetího a čtvrtého ročníku účastnila exkurze v Senátu ČR na základě pozvání panem senátorem Canovem.

 

Program exkurze:

  1. 10:00 sraz na recepci Kolowratského paláce a následná prohlídka senátorské kanceláře pana senátora Canova
  2. 10:30 –11:30 – beseda s panem senátorem v Zeleném salonku Kolowratského paláce
  3. 11:30 –12:15  – prohlídka reprezentačních prostor Valdštejnského paláce s oficiálním průvodcem
  4. 12:15 –13:00  – pokračování besedy v Jednacím sále Senátu ČR – praktická ukázka zasedání pléna, proces projednávání zákonů (Zde byl předložen žáky návrh  zákona, kdy jeden z nich byl předkladatelem (někdo z vlády), někdo zpravodajem Senátu (tzn. doporučil nebo nedoporučil tento zákon k přijetí s odůvodněním) a někdo  byl odpůrce. Pan senátor  celý proces řídil a celou proceduru vysvětloval.)
  5. 13:00- 14:00 – oběd v senátorské restauraci, poté ukončení exkurze

 

Celá akce proběhla výborně a všem zúčastněným se líbila.