Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce MZ 2019

Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce MZ 2019 je od 6.12. 2018 do 20.12. 2018 připraven ke kontrole, k podepsání a k vyzvednutí  v kanceláři školy. Žáci školy je obdrží od třídního učitele proti podpisu. Podepsáním Výpisu  z přihlášky potvrzujete správnost všech údajů.