Kroužky pro žáky SŠ

V rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, mají žáci SPŠ stavební Liberec možnost navštěvovat volnočasové kroužky těchto zaměření:

  • Kroužek architektonický
  • Kroužek odborného kreslení
  • Kroužek moderního projektování

Anotace jednotlivých kroužků naleznete zde