Informace pro maturanty podzimního termínu 2018(MZP2018)

Od 12.6. do 25.6. 2018 budou v kanceláři školy k vyplnění přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky.
Data budou zpracována a odeslána do CERMATu.
Následně, nejdéle do 4.7. 2018, bude připraven k podpisu a převzetí „výpis z přihlášky“, kterým se potvrdí přihlášení k maturitě.
Dále očekávejte pozvánku k PP a DT státní části MZ.
PZOP a společná část MZ 2018(ústní) proběhne v termínu od 10.9. 2018 .