Informace pro žáky, které vyučuje Ing. Jermanová

Pro žáky Ing. Jermanové – v současnosti na nemocenské.

Grafické a písemné práce z architektury, odborného kreslení a deskriptivní geometrie odevzdávejte do 11.6. 2018 u pana Ing. Drapáka. Výkresy z výtvarného ateliéru si vyzvednete ve středu 20.6. 2018 od 14,30 do 15.00 v učebně výtvarného ateliéru.