Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce MZ 2018

Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce MZ 2018 je od 5.12. 2017 do 20.12. 2017 ke kontrole a vyzvednutí v kanceláři školy.  Žáci, konající maturitní zkoušku, musí správnost údajů potvrdit svým podpisem.

Žáci školy je obdrží od třídního učitele proti podpisu.