Maturitní zkouška 2018

Od pondělí 13.11. 2017 se žáci mohou přihlásit k MZ 2018 . Přihlášky mohou odevzdávat do 1. 12. 2017. Přihlašování bude ukončeno 15.12. 2017 a následně si žadatelé musí podepsat převzetí „výpisu z přihlášky“. Přihlašování žáků školy se provádí hromadně s třídním učitelem.