Harmonizační dny

Na začátku nového školního roku proběhly na naší škole harmonizační dny pro žáky prvních ročníků. Cílem připravených aktivit bylo především vzájemné poznávání. Během tří dnů měly všechny tři třídy i s třídními učiteli následující program (v různém pořadí):

  • Harmonizační aktivity ve škole pod vedením Mgr. Neumannové. Připravené činnosti a hry byly zajímavé a přitom velice účinné. Žáci poznali své vrstevníky, se kterými budou trávit následující měsíce a roky. A nešlo jen o jména a příjmení. Velice brzo se projevil i temperament a některé charakterové vlastnosti.
  • Jedno dopoledne bylo vyhrazeno sportovním činnostem – tělocvikáři zorganizovali turnaj ve florbale a beachvolejbale. Výsledky nebyly to nejdůležitější. Výkony a nasazení jednotlivých hráčů i celých týmů však byly velice dobré. Při sportovním zápolení v duchu fair-play se kolektiv stmelil zase o trochu víc.
  • Prohlídka centra Liberce byla zaměřena na nejdůležitější místa občanské vybavenosti a na kulturní a historické zajímavosti. Předem domluvená byla prohlídka liberecké radnice a návštěva Krajského úřadu.

Během harmonizačních dní byl vytvořen dobrý základ pro zdravý třídní kolektiv a žáci plynule přešli z prázdninového režimu do reality střední školy.