Maturita 2017 – podzim

Dne 16. srpna 2017 v 14 hod. byly přihlášeným odeslány na  emailovou adresu pozvánky k společné (písemné) části maturitní zkoušky podzimního zkušebního období , MZ 2017 P. Vytisknuté pozvánky jsou k vyzvednutí na sekretariátu školy.