Úspěch v celostátní matematické soutěži

Dne 31. března 2017 se konala „Celostátní matematická soutěž SOŠ“. Dle pravidel této soutěže se mohou zúčastnit 2 studenti z každého ročníku všech SOŠ v zemi. Skvělého úspěchu dosáhli i studenti naší školy.

V kategorii 2. ročníků se umístil na 2. místě Daniel Chvalina ze třídy P2.A.

V kategorii 3. ročníků se umístila na 4. místě Barbora Hálková ze třídy S3.A.

GRATULUJEME.