2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2017/2018

pro zájemce o studium oboru 36-47-M/01 Stavebnictví (4-leté denní s maturitou)

 

Ředitel školy vyhlašuje

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

V souladu s §60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, vyhlašuje ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace 2. kolo přijímacího řízení.

Ve 2. kole přijímacího řízení předpokládáme přijetí počtu 13 uchazečů pro naplnění předpokládaného stavu tříd 1. ročníku – obor Stavebnictví.

Řádně vyplněnou přihlášku (pokyny viz www.stavlib.cz) doručte naší škole

průběžně do 26.5.2017, 11.00 hod.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn nejpozději 29.5.2017.

Jednotná kritéria:

Pro sestavení pořadí pro přijetí uchazeče vycházíme z údajů uvedených ve Vaší přihlášce, ve výstupním hodnocení. Rozhodující jsou tyto údaje:

1. Průměrný prospěch 1. pololetí 8. třídy – P18

2. Průměrný prospěch 2. pololetí 8. třídy – P28

3. Průměrný prospěch 1. pololetí 9. třídy – P19

Stanovení pořadí uchazečů:

  • Ze tří hodnot průměrného prospěchu je vypočítán „průměr průměrů“ – tím je eliminován případný neúspěch v celkovém výsledku za jednotlivá pololetí, např. z důvodu delší nemoci.
  • Hodnota „průměru průměrů“ je následně seřazena vzestupně – tím je stanoveno pořadí.

V Liberci 20.4.2017

 

                                                                                                                                                Mgr. Radek Cikl

                                                                                                                                                       ředitel školy